• info@netclean.com.tr
  • +90 312 473 54 54
Net Clean Alt Yapı ve İş Makineları A.Ş.

Kanal temizleme işi

Günümüzde, kanalizasyon ve drenaj sistemleri, atık bertarafı konusunda uzmanlaşmış kamu ve özel şirketler tarafından yürütülen önleyici bakım
faaliyetleri çerçevesinde düzenli kontrol ve denetimlere tabi tutulmaktadır.

Kanalizasyon temizleme gibi sorunlar nasıl olabilir:
• Kum birikimi,
• Kanallarda tıkanma,
• Kanal inceleme hazırlıkları ve
• Kanal temizleme hazırlıkları
gibi kanal temizliği sorunları maksimum performans ve
karlılık ile nasıl çözülebilir?

Kanalizasyonlar bakım faaliyetleri, yaygın olarak kullanılan yüksek basınçlı temizleme sistemi olmadan karlı bir şekilde gerçekleştirilemez.
Kanalizasyon temizliği konusunda eksiksiz bir hizmet sunarak artan maliyetleri düşürme ihtiyacının karşılanması için temizleme işleminin etkinliği içme suyunun kullanımında eş zamanlı bir azaltma sağlanması koşuluyla hayati bir önem arzetmektedir.

Çözüm Önerimiz:

Her ikisi de su arıtma sistemi içeren iki ayrı kombine emme ve temizleme tankı modeli sunuyoruz:

EKONOMİK model ve PROFESYONEL model.

Her iki modelin üst yapıları da iki, üç veya dört akslı bir ana gövdeye monte edilmiş olup farklı özelliklere ve boyutlara sahiptir. Her iki model de sağlam ve karmaşık olmayan teknolojileri, kolay kullanımları ve düşük bakım gereksinimleri ile dikkat çekmektedirler. Sahip oldukları su arıtma sistemleri, aralıksız çalısan birkaç temizleme aşamasından oluşmaktadır.

Çözümlerimiz

<

FAYDALARINIZ

Su arıtmalı kombine emme ve temizleme tanklarının geliştirilmesi alanındaki kapsamlı tecrübemiz sayesinde, profesyonel uygulamalar için uygun teknik ve ekonomik özellikler sunabiliyoruz:

• Sağlam yapı ve kolay bakım
• Daha fazla temizleme gücü
• Arıtma sisteminin daha kolay işletilebilmesi
• Su tasarrufu ve içme suyu kaynaklarını korunması
• Ayrı bir filtreleme bölümü sayesinde daha yüksek çamur deposu kapasitesi
• Yüksek basınçlı pompalar ve kanal açma başlıkları için çok daha yüksek su kalitesi
• Çamur tankı ve su haznesi arasındakı silindirik tank için iki farklı seçenek olanağı: sabit bir bölüm veya boşaltma pistonu sayesinde ayarlanabilir bir bölüm
• Yüzeye yakın çamurlu suyun kullanımı sayesinde filtrasyon sistemine gelen yükün azaltılması
• Tahliye kapağında konuşlandırılan bir halka filtre sayesinde filtre haznesinin kolay kullanımının ve temizlenmesinin sağlanması
• İsteğe bağlı olarak yana yatma veya basınçlı boşaltma prensibiyle çalışan çamur tankı (pistonlu)
• Harici transfer gereksinimleri için ilave çıkışlara sahip pervaneli vakum pompası
• Konvansiyonel emme ve temizleme işlemine basit geçiş
• Konvansiyonel teknolojiye sahip emme ve temizleme araçlarında su arıtma sistemini iyileştirme seçeneği

• Müşteri isteği doğrultunda çamur tankının GGVSE / ADR yönetmeliğine uygun tip onayı ile yapılabilmesi
• Kanalizasyon sistemlerinin etkin temizliği sayesinde yüksek karlılık sağlanması
• Ekolojik tasarım sayesinde gürültü azaltma özellikleri
• Şirket içi tasarım ve üretim süreci boyunca sürekli kalite kontrolü ile yüksek kalite elde edilmesi
• Özel uygulamalara esnek adaptasyon sağlayacak geniş opsiyonel donanım yelpazesi
• Bakım gerektirmeyen işletme mekanizması kullanılarak emme hortumunun giriş kuyularında hızlı ve sürekli salınımı
• Sayısız işletimde etkili olduğu kanıtlanmış teknoloji ve buna ek olarak tam güvenlik için tatmin edici servis garantisi
• Yana monteli su depoları ile daha fazla kullanım alanı ve çökelme hacmi sağlanarak daha kaliteli su elde edilmesi
• Yol dengesi için aks yükünün yana monteli su depoları ile mükemmel dengelenmiş dağılımı
• Çoklu uygulama sağlayan geniş aksesuar yelpazesi

Thumb

Profesyonel Tip – Sistem Planı

1. Çamur bölümü/çamur tankı
2. Askıda madde ayırıcı
3. Şamandıra toplu döner boru
4. Filtre bölümü
5. Filtre tamburu
6. Sıyırıcı
7. Pervaneli vakum pompası

8. Siklon batarya
9. Çökelme bölümü
10. Su haznesi bölümü
11. Emme borusu, akış optimizasyonlu
12. Yüksek basınç pompası
13. Konvansiyonel işletim için dolum hattı
14. Püskürtme çubuğu
15. Boşaltma pistonu / hareketli bölme duvarı

Profesyonel sistem açıklaması

PROFESYONEL modelimiz, merkezi olarak monte edilmiş silindirik çamur tankından oluşur:
• Devrilme veya basınçlı boşaltma (pistonlu) yoluyla boşaltım ve
• ayrık su haznesine sahip her iki tarafta yer alan paslanmaz çelik su depoları.
Su arıtma sistemi her iki tank modeli için aynıdır.

PROFESYONEL versiyonun EKONOMİK versiyondan farklılıkları:

• Her iki su tankının ayrık su haznelerinde bulunan çökeltme havuzu ve sedimantasyon alanları
• İki yana monteli su depolarında tam kapasite yükü ile aks yükünün dengeli bir şekilde dağılımı
• Su ve çamur için daha büyük bir hacim ve dolayısıyla daha yüksek depolama kapasitesi ile kanalizasyon suyu çökelmesi yoluyla optimum ayrılma elde edilmesi
• Her iki tarafa monte edilmiş paslanmaz çelikten yapılmış su tanklarının korozyon direnci
• Grupların tam mantolaması yoluyla optimum ses yalıtımı seçenekleri
• İki su tankına uygun tanıtım yerleştirme.

Talep üzerine, CANALMASTER WA PROFESSIONAL kombine emme ve temizleme araçlarının teknik detayları ile ilgili ek bilgi vermekten memnuniyet duyarız.