• info@netclean.com.tr
  • +90 312 473 54 54
Net Clean Alt Yapı ve İş Makineları A.Ş.

VAKUMLA ÇALIŞAN BASINÇLI ARAÇLAR

ADR Yönetmeliğine uyumlu VACUMASTER ve VACUMASTER G


Temizleme işi

Sıvıların temizlenmesi / bertarafı çoğu zaman karışık ve karışık olmasından dolayı da bu hizmeti yapan şirketler için çok sorunlu bir iştir. Kanalizasyonlarda, drenajlarda ve kuyularda bulunan katı maddelerin ekonomik olarak bertaraf edilmesi ve taşınması için yüksek performanslı vakumlu araçlar kullanılır.
Aşağıda verilen işler performans ve karlılığı en üst düzeye çıkarma ihtiyacını gözden çıkarmadan nasıl çözülebilir?
• Fekal ve atık çamurunun temizlenmesi
• Yağ tutucuların temizlenmesi
• Havuz çamuru bertarafı
• Temizleme kanalları
• Kum odalarının temizlenmesi
• Kanalizasyonların ve nominal çapı 800'e kadar drenaj borularının temizlenmesi
• Nominal çapı 800'den büyük olan büyük kanalların temizlenmesi
• Çöp depolama ve kanalizasyon sistemindeki kanalların temizlenmesi
• Özel uygulamalar

Çözüm Önerilerimiz

Herhangi bir yönetmeliğe tabi olmayan sıvı atıkların toplanması ve taşınması için VACUMASTER'ı, hem normal hem de özel koşullar altında yönetmeliklere tabi olan sıvı atıkların toplanması ve taşınması için ise VACUMASTER G'yi öneriyoruz.
VACUMASTER modelimiz, birçok hizmet alanında etkili olduğu kanıtlanmış sayısız teknik özellik ve detayları sayesinde gerekli tüm temizleme işlerini yerine getirir. İlgili fonksiyonlar ve ekipmanlar aşağıda detaylandırılmıştır. Araçlarımız ile ilgili olarak daha detaylı ve uygulamalı açıklama vermekten mutluluk duyarız.

Herhangi bir yönetmeliğe tabi olmayan sıvı ve çamurların bertarafı ve taşınmasında kullanılan emme ve basınç tankı olan VACUMASTER; genellikle iki, üç veya dört akslı bir şasi üzerine konumlandırılan bir üst yapı şeklinde farklı özellik ve boyutlarda olabilmektedir.

Erişilemeyen drenajların temizlenmesi için ayarlanabilir teleskopik kol veya dikey ve yatay konumlandırmaya izin veren teleskopik kollu bir emme hortumu düzenlemesi gibi çeşitli ekipman seçenekler ile birlikte, VACUMASTER oldukça ekonomik temizleme/bertaraf işlemi ve araç operatörü için optimum çalışma koşulları sunar.

VACUMASTER G, GGVS (karayoluyla tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili Alman yönetmeliği) ve ADR'ye (karayoluyla uluslararası tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili Avrupa sözleşmesi) uyumlu ve hem tipik hem de özel yönetmeliklere tabi sıvı atıkların toplanması ve taşınması amacıyla kullanılan bir emme ve basınç tankeridir. Konvansiyonal fonksiyonlara ek olarak aşağıdaki uygulamaları da kapsayan çok sayıda model sunmaktayız:

• Yağ ayırıcı ve kum tutucu temizlenmesi
• Arızalardan kaynaklanan tehlikeli madde ve meteryallerin temizlenmesi/bertarafı
• Endüstriyel temizleme
• Özel uygulamalar

GGVS / ADR düzenlemeleri ve standartlarının yanı sıra farklı yakıt ve sızdırmazlık maddelerinin uyumluluğunu da dikkate alarak; taşınan malzemeye ve bunlara karşılık gelen malzeme sınıflarına bağlı olarak, üst yapı yapımında yalnızca yeterli kalınlığa sahip izin verilen malzemeler kullanılacaktır.
VACUMASTER'ın boşaltımında, prensipte iki yöntemden biri seçilebilir: tankın eğilmesi (uç boşaltma) veya pnömatik pistonla boşaltma (basınçlı boşaltma). Tahliye öncesi su drenaj cihazlarının kullanılması, atık malzemenin neredeyse tamamının drenajını sağlar.
VACUMASTER’da, tüm ürünlerimiz için geçerli olan ‘müşteri gereksinimleri her aracın işlevselliğini belirler’ felsefesine tabidir. Bunu başarmak için de çok çeşitli özel donanımlar ve ek ekipmanlar sunmaktayız – dolayısıyla bu da iki VACUMASTER aracının birbiriyle aynı olmadığı farklı tasarımlara sahip olduğu anlamına geliyor!

VACUMASTER G Yarı Römork

Hem tipik hem de özel yönetmeliklere tabi olan sıvı atıkların temizlenmesi ve nakliyesi ile ilgili özel hizmetler için, VACUMASTER veya VACUMASTER G'yi kamyon traktörler için yarı römork olarak da sunmaktayız.
Bu özel üst yapı, özellikle işlem sonrası uzun mesafelerde taşıma gerektiren aşağıda verilen işlemler için uygundur:

• atık su arıtma tesislerinin boşaltılması
• çürütücülerin boşaltılması
• yağ tutucuların boşaltılması
• yağ ve petrol ayırıcıların boşaltılması

VACUMASTER/Römork ve çoklu tilt sistemi

Sıvı atıkların temizlenmesi ve taşınması sırasında özellikle esnek çalışma gerektiren durumlar için römork ve ayrıca gerekmesi durumunda çoklu yarı eğim sistemine sahip olan VACUMASTER öneriyoruz. VACUMASTER Römork aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

• Geçici depolama olarak kullanılabilir
• Son derece esnek bir kullanıma sahiptir
• Düşük bakım maliyeti
• Artan taşıma hacmi
• Hafif öz ağırlık (yüksek basınç pompası olmadan / vakum pompası olmadan)
• Farklı kamyon traktör araçları için kullanılabilmesi

Çoklu tilt sistemi aşağıdaki avantajlara sahiptir:
• Geçici depolama olarak kullanılabilir
• Taşıyıcı, katı ve sıvı atıklar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabilir (veya kışın hizmet verebilir)
• Taşıyıcı araç veya römork üzerinde ve ek bir motor vasıtasıyla sabit bir ekipman olarak çalışır.
• Düşük bakım maliyetine sahiptir

En son teknolojiye sahip olması, maksimum işlevsellik ve kanıtlanmış karlılık sunması, emme basınçlı tankerler için en önde gelen satın alma kriterleridir. Uluslararası faaliyet gösteren bir şirket olarak, müşterilerimize üst yapı ve diğer önemli hususlarda en yüksek kaliteyi sunmaktayız:
• Bireysel sistemler ve özel üst yapılar
• Her kullanım şekli için ikna edici tasarlanmış bir ürün
• Kirletici olmayan üretim malzemeleri ve yöntemleri
• ISO 9001'e göre şirket içi kalite güvencesi
• Uluslararası bir servis ağı aracılığıyla verimli Yedek Parça destek